Zadanie 5. FANKA (2017)


Gosia mieszka w Kucykowie i jest fanką lokalnej kobiecej drużyny piłki nożnej Galop Kucykowo. Gosia zbiera informacje o wszystkich wynikach oficjalnych meczów tej drużyny. Informacje te zapisuje w plikach: druzyny.txt, sedziowie.txt, wyniki.txt.
Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakiem tabulacji.
W pliku druzyny.txt każdy wiersz danych zawiera informacje o drużynie przeciwnej:
Id_druzyny – identyfikator drużyny, liczba z zakresu od 1 do 100
Nazwa – nazwa drużyny, tekst o maksymalnej długości 30 znaków
Miasto – miasto pochodzenia drużyny, tekst o maksymalnej długości 30 znaków
Przykład:
13 Szybkie Mewy Bydgoszcz
W pliku sedziowie.txt każdy wiersz danych zawiera informacje o jednym sędzi:
Nr_licencji – numer licencji, tekst o długości 6 znaków
Imie – imię sędziego, tekst o maksymalnej długości 20 znaków
Nazwisko – nazwisko sędziego, tekst o maksymalnej długości 50 znaków
Przykład:
KI2449 Weronika Mazur
W pliku wyniki.txt każdy wiersz danych zawiera informacje o wynikach jednego meczu rozegranego przez drużynę Galop Kucykowo:
Data_meczu – w formacie rrrr-mm-dd
Rodzaj_meczu – (T – towarzyski, L – ligowy, P – pucharowy, jeden znak)
Gdzie – (W – wyjazdowy, D – u siebie, jeden znak)
Id_druzyny – identyfikator rywala, liczba od 1 do 100
Nr_licencji – numer licencji sędziego meczu, tekst do 6 znaków
Bramki_zdobyte – przez Galop Kucykowo, liczba od 0 do 20
Bramki_stracone – przez Galop Kucykowo, liczba od 0 do 20
Przykład:
2002-01-03 L D 60 KJ9494 0 1

Zadanie 5.1. (0–3)
a) Podaj, ile T-towarzyskich, ile Ligowych oraz ile Pucharowych meczów rozegrała drużyna Galop Kucykowo z drużynami ze swego miasta.
b) W którym roku drużyna Galop Kucykowo rozegrała najwięcej meczów z drużynami ze swego miasta (łącznie wszystkie rodzaje meczów)? Podaj rok i liczbę tych meczów.
Odp: a) T 6, L 113, P 25 b) 2007r

Zadanie 5.2. (0–2)
Podaj listę zawierającą nazwy drużyn, z którymi drużyna Galop Kucykowo ma zerowy bilans bramkowy, tzn. łączna liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach rozegranych z daną drużyną jest równa łącznej liczbie bramek straconych w tych meczach.
Odp:Zwinne Mewy, Nocne Pumy

Zadanie 5.3. (0–3)
Podaj liczby meczów wyjazdowych – Wygranych, Przegranych i Zremisowanych – przez drużynę Galop Kucykowo.
Odp: P 452 Z 170 W 579

Zadanie 5.4. (0–3)
Podaj, ilu sędziów spośród tych zapisanych w pliku sedziowie.txt nie sędziowało żadnego pucharowego meczu drużyny Galop Kucykowo.
Odp: 22