Zadanie 4. WEGA (2018)

Treść zadania:

W ramach projektu WEGA naukowcom udało się odczytać sygnały radiowe pochodzące z przestrzeni kosmicznej. Po wstępnej obróbce zapisali je do pliku sygnaly.txt. W pliku sygnaly.txt znajduje się 1000 wierszy. Każdy wiersz zawiera jedno niepuste słowo złożone z wielkich liter alfabetu angielskiego. Długość jednego słowa nie przekracza 100 znaków.

Uwaga: Plik przyklad.txt zawiera dane przykładowe spełniające warunki zadania.

Zadanie 4.1. (0–3)
Naukowcy zauważyli, że po złączeniu dziesiątych liter co czterdziestego słowa (zaczynając od słowa czterdziestego) otrzymamy pewne przesłanie. Wypisz to przesłanie. Uwaga: Każde co czterdzieste słowo ma co najmniej 10 znaków.
Dla danych z pliku przyklad.txt wynikiem jest:
NIECHCIMATURAPROSTABEDZIE
Dla danych właściwych: ZAPISZODPOWIEDZIWPLIKUTXT

Zadanie 4.2. (0–4)
Znajdź słowo, w którym występuje największa liczba różnych liter. Wypisz to słowo i liczbę występujących w nim różnych liter. Jeśli słów o największej liczbie różnych liter jest więcej niż jedno, wypisz pierwsze z nich pojawiające się w pliku z danymi.
Dla danych z pliku przyklad.txt wynikiem jest:
AKLMNOPRSTWZA 12
Dla danych właściwych: SUOLDQWISCDRFLRWHZBNTMIAPHALMNCWHVGMXOZSQNXWXSFELZVTUTI LXWKCTYBQYSUAKNYJKRXDJQYHXAQGWN 26
Zadanie 4.3. (0–4)
W tym zadaniu rozważmy odległość liter w alfabecie – np. litery A i B są od siebie oddalone o 1, A i E o 4, F i D o 2, a każda litera od siebie samej jest oddalona o 0. Wypisz wszystkie słowa, w których każde dwie litery oddalone są od siebie w alfabecie co najwyżej o 10. Słowa wypisz w kolejności występowania w pliku sygnaly.txt, po jednym w wierszu.
Na przykład CGECF jest takim słowem, ale ABEZA nie jest (odległość A – Z wynosi 25).
Dla danych z pliku przyklad.txt wynikiem jest :
AAAAAAAAAI
AAAAAAAAAE
AAAAAAAAAC
AAAAAAAAAH
AAAAAAAAAC
AAAAAAAAAI
AAAAAAAAAA
BB
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAB
AAAAAAAAAE
AAAAAAAAAD
AAAAAAAAAI
AAAAAAAAAE
Dla danych właściwych: pierwszy wiersz odpowiedzi zaczyna się od QQMLK... zaś ostatni kończy ...VWWYU