Zadanie 4. ROBOT


kod jako jpg - kopiuj/wklej NIC nikogo nie nauczyło
kod jako jpg - kopiuj/wklej NIC nikogo nie nauczyło

//robot1
#include<iostream>
using namespace std;

int wyn,x,y;
string s;
int main ()
{
 for (int i=0; i<1000; i++) {
  cin >> s;
  x = 0; y = 0;
  for (int j=0; j<s.size(); j++) {
   if (s[j] == 'E') x++;
   if (s[j] == 'W') x--;
   if (s[j] == 'S') y++;
   if (s[j] == 'N') y--;
   if (x<0 || y<0 || x>19 || y>19) {
    wyn++;
    break;
   }
  }
 }
 cout << wyn;
 return 0;
}
//robot2
#include<iostream>
using namespace std;

int wyn,x,y,Wynik,zawodnik,t[20][20];
string s;
int main ()
{
 for (int y=0; y<20; y++)
  for (int x=0; x<20; x++)
   cin >> t[x][y];
 for (int i=0; i<1000; i++)
 {
  cin >> s;
  x = 0; y = 0;
  wyn=t[0][0];
  for (int j=0; j<s.size(); j++)
  {
   if (s[j] == 'E') x++;
   if (s[j] == 'W') x--;
   if (s[j] == 'S') y++;
   if (s[j] == 'N') y--;
   if (x<0 || y<0 || x>=20 || y>=20)
		{ wyn = -1;break; }
   else wyn+=t[x][y];
  }
  if (wyn>Wynik)
  {
   zawodnik = i;
   Wynik = wyn;
  }
 }
 cout<<zawodnik+1 <<" "<< Wynik;
 return 0;
}

// robot 3
#include<iostream>
using namespace std;

int wyn,Wynik,WYNIK=0,gracze[1000]={0},gr=0;
string s;
int main ()
{
 for (int i=0; i<1000; i++)
 {
  cin >> s;
  wyn = 0;
  Wynik = 0;
  for (int j=0; j<s.size(); j++)
  {
   if (s[j] == 'E' || s[j] == 'W') wyn++;
   else
   {
    Wynik = max(wyn,Wynik);
    wyn=0;
   }
  }
  if(WYNIK==Wynik) gracze[gr++] = i+1;
  if(WYNIK<Wynik) {
	 WYNIK=Wynik;
	 gr=0;
	 gracze[gr++] = i+1;
	}
 }
 cout << WYNIK;
 for(int i;i<gr;i++) cout<<" "<<gracze[i];
 return 0;
}