Matura 2015 - teoria P/F


1) Zakreśl Prawda/Fałsz. Punkt uzyskasz odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania.
IMHO: pytania Y/N w 2015 r. bardzo przypominały konkurs kuratoryjny dla gimnazjum :)

Zadanie 2.1. (0–1)
Po wymnożeniu dwóch liczb 1032(4) oraz 131(4) otrzymamy
1.78(10) P / F 
2.8D6(16) P / F
3.4326(8) P / F
4.10011010110(2) P / F
Uwagi:
* Ten iloczyn to duża liczba, dlatego wyjątkowo zalecam system (10): 2+3*4+1*4^3=78 i druga 1+3*4+1*4^2=29
Na stole mamy kalkulator prosty: 78*29=2262(10)
div 2 mod 2
2262 0
1131 1
565 1
282 0
141 1
70 0
35 1
17 1
8 0
4 0
2 0
1 1
zatem 100011010110(2)
* Z (2) na (8) i (16) w pamięci :)
100 011 010 110 (2) = 4326(8)
1000 1101 0110 (2) = 8D6(16)

Zadanie 2.2. (0–1)
Kompresja stratna w grafice
1.ma związek z plikami graficznymi w formacie BMP. P / F 
2.ma związek z plikami graficznymi w formacie JPG. P / F
3.jest metodą zmniejszania rozmiaru pliku graficznego bez utraty szczegółów w obrazie. P / F
4.wykorzystuje algorytm szyfrowania RSA. P / F
Uwagi:
* Kompresja stratna powoduje zmniejszenie obrazu kosztem utraty jakości i szczegółów, których już nigdy się nie odzyska! Śmieszą mnie kryminały typu CSI, gdzie powiększają obraz z kamery, by w odbiciu okularów zobaczyć numer rejestracyjny. Powiększanie obrazu to aproksymacja-przewidywanie pikseli, które poprawnie wypełnią obraz, ale go nie uszczegółowią.
* Kompresja stratna dotyczy zdjęć JPG, Bezstratna zdjęć PNG i grafik GIF o ilości kolorów do 256. BMP to mapa bitów - zatem bez jakiejkolwiek kompresji. W fotografii surowe obrazy umieszcza się wplikach TIFF. Choć od v.6.0 dopuszczono kompresję i do tego formatu.

Zadanie 2.3. (0–1)
Filtrowanie tabeli w bazie danych
1.polega na wyborze wierszy spełniających określone kryterium. P / F 
2.polega na wyborze niektórych kolumn z tabeli. P / F
3.zmienia jej zawartość. P / F
4.wymaga podania warunku dla jednej lub kilku kolumn tabeli. P / F
Uwagi:
* Filtrowanie danych to wybór tych rekordów(wierszy), które spełniają konkretny warunek dla danego pola(kolumny) bądź pól.

Zadanie 2.4. (0–1)
Na licencji ADWARE jest rozpowszechniane oprogramowanie, które
1.jest rozpowszechniane za darmo, ale zawiera funkcje wyświetlające reklamy. P / F 
2.ma otwarty kod źródłowy. P / F
3.jest opłacane przez użytkownika. P / F
4.może być używane tylko przez z góry ustalony czas P / F
Uwagi:
* Commercialware - komercyjne
* Shareware/Trial - komercyjne, ale można za darmo przetestować
* Adware - darmowe, ale wyświetla reklamy
* Abandonware - darmowe, ponieważ producent już machnął na nie ręką, ale komercyjne
* Freeware - darmowe, ale często z ograniczeniami np. do użytku domowego
* GPL - General Public License - całkowicie darmowe, z możliwością modyfikacji, byle pozostawić autora i nie zmieniac licencji
* ...MOLP tańsze dla edukacji, Postcardware-wyślij autorowi pocztówkę i inne
* ...darmowa licencja dla utworów typu muzyka, filmy, pdf: CC-BY (Creative Common) - darmowe+uznanie autorstwa, CC BY-NC +niekomercyjne, ND+bez przeróbek, SA+bez zmiany licencji przeróbki

Zadanie 2.5. (0–1)
W komórkach arkusza kalkulacyjnego umieszczone zostały poniższe wartości i formuły:
A B C
1 1 2 3
2 2 =A$2*B1
3 3
4 4
Następnie zawartość komórki B2 została skopiowana do komórki C2 oraz do komórek B3, B4,..., B10. Ustal, które z poniższych stwierdzeń są poprawne.
1.W komórce C2 umieszczona zostanie formuła =A$2∗C1. P / F 
2.W komórce B3 umieszczona zostanie formuła =A$2∗B2. P / F
3.Wartość w komórce B10 wyniesie 1024. P / F
4.Wartość w komórce C2 wyniesie 4. P / F
Uwagi:
* $A$1 blokuje przy kopiowaniu w pionie i poziomie, $A1 blokuje przy kopiowaniu w poziomie, A$1 blokuje przy kopiowaniu w pionie, A1 nie blokuje