Matura 2018 - teoria P/F


1) Zakreśl Prawda/Fałsz. Punkt uzyskasz odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania.

Zadanie 3.1. (0–1)
Na serwerze WWW znajduje się strona napisana w języku PHP, a jej kod zawiera fragmenty w języku JavaScript. Pewien komputer-klient pobrał i wyświetlił tę stronę.
Wiadomo, że:
1.kod PHP jest wykonywany przez komputer-serwer P / F 
2.kod JavaScript jest wykonywany przez komputer-klient P / F 
3.podczas wykonywania kodu PHP zawsze pobierane są dane od klienta. P / F 
4.podczas wykonywania kodu JavaScript mogą być pobierane dodatkowe dane zarówno od klienta, jak i od serwera. P / F 
Uwagi:
* Skrypty PHP, CGI itp. wykonywane są po stronie serwera. Dzięki temu można dopisać np. Twoje zdanie do forum, zwiększyć licznik odwiedzin... Generalnie mogą one skorzystać z przesłanych przez Ciebie danych i zaktualizawac stronę dla wszystkich odwiedzających /wszyscy widzą Twój wpis na forum/ - mogą, ale nie muszą. Mogą być wykorzystane jedynie do pobierania danych na stronę z bazy danych, CMS itp. Albo mogą robić praktycznie nic. Np. poprawna strona zawierać może jedynie rozkaz 'echo "Czołem";' i nic więcej. Stąd odpwiedzi na 1. i 3. pytanie.
* Javascript to obiektowy język zbliżony nieco do C++, w którym można zaprogramować stronę WWW by nieco ożyła np. zegarek mierzący czas, ciasteczka pamiętające Twoje preferencje, licznik - ale tylko Twoich odwiedzin. A to dlatego, że te skrypty wykonuje przeglądarka klienta. Czy to znaczy, że skrypty JS nie mogą się łączyć z serwerem? Kiedyś tak było. Aż pojawiła się fantastyczna technologia AJAX, która pozwala klientowi na bieżąco aktualizować daną stronę, a to oczywiście wymaga kontaktu z serwerem! Stąd odpwiedzi na 2. i 4. pytanie.

Zadanie 3.2. (0–1)
1.Plakat do druku lepiej przygotować w modelu barw RGB niż CMYK. P / F 
2.Kolor żółty jest kolorem podstawowym w modelu RGB. P / F 
3.W wyniku nałożenia się składowych Yellow i Magenta w modelu CMYK otrzymamy kolor czerwony. P / F 
4.W modelu barw CMYK litera C pochodzi od angielskiego słowa contrast. P / F 
Uwagi:
* Popularne modele kolorystyczne to RGB (red-green-blue stosowany w monitorach), CMYK (cyjan-magenta-yellow-kontrast model drukarski mieszanina 3 kolorów + kontrast najczęściej czarny + biel, czyli brak farby na białej kartce), HSV (Hue-Saturation-Value) kolor jako kąt na kołowej palecie barw, oraz jego nasycenie i jasność w %.
* Pytanie o odcień szarości zaakceptuję, ale mieszanka Magenta-Yellow? Ja jestem facetem - rozróżniam 16 barw! No dobrze, magenta to taki ciemny czerwony. Jak go rozjaśnić żółtym to może i wyjdzie czerwień.

Zadanie 3.3. (0–1)
Wskaż zdania prawdziwe dla języka SQL.
1.W wynikach zapytania postaci SELECT (...) ORDER BY (...) zawsze dostajemy rekordy uporządkowane ściśle rosnąco według wskazanego pola. P / F 
2.Zapytanie UPDATE może zmienić wartości pól w bazie danych. P / F 
3.Zapytanie postaci SELECT * FROM tabela1 WHERE pole LIKE (...) może w pewnych warunkach dać wszystkie rekordy z tabeli tabela1. P / F 
4.Wynik zapytania SELECT * FROM tabela1 JOIN tabela2 ON tabela1.pole = tabela2.pole może być pusty przy niepustych tabelach tabela1 oraz tabela2. P / F 
Uwagi:
* CREATE/ALTER/DROP - tworzenie,modyfikowanie i kasowanie tabel (bezę powinno się zaprojektować tak, by nie trzeba było przeprojektowywać tabel!)
INSERT/UPDATE/DELETE - wstawianie, modyfikacja i kasowanie rekordów
SELECT - wyszukiwanie danych
* Ad1. Podpucha - sortowanie domyślne nie jest rosnące tylko niemalejące, a poza tym... w tych nawiasach może być nawet 'desc', czyli odrotna kolejność.
* Ad 3,4 - pewnie, wszystko zależy co one zawierają...
* Odsyłam do działu zadań bazodanowych, gdzie na początku strony pojawi się wprowadzenie do zapytań sql