Próbna - Uniw.Toruń 2019 - teoria


Polecenia skrócone

1) Zakreśl Prawda/Fałsz. Punkt uzyskasz odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania.

Zadanie 1.1. (0–1)
Przepustowość łącza internetowego wynosi 300Mb/s. Który z podanych plików jest największym, który można przesłać przez podane łącze w czasie jednej sekundy.
1.3 MB  T / N 
2.30 MB  T / N 
3.35 MB T / N 
4.300 MB T / N 
Uwagi:
* W ciągu sekundy prześlę 300 Mb. Gdy odpowiedzi rozsztrzelone są co najmniej o rząd wielkości, mogę po prostu podzielić na 10 (bajt=8 bitów i co jakiś czas bajty ramki danych). Przy bliższych odpowiedziach należy podzielić 300 Mb / 8 (bitów) i uzyskamy przepustowość 37,5 MB/s.
* Pamiętaj że Mb oznacza megabity, zaś MB - megabajty.

Zadanie 1.2. (0–1)
Kolory w języku HTML mogą być reprezentowane zgodnie z modelem przestrzeni barw RGB. W tym modelu spotkamy kod złożony z kilku liczb systemu szesnastkowego: np. #00FD43. Który z podanych zapisów barw, przedstawia kolor będący odcieniem szarości?
1.#AA00AA T / N 
2.#00AA00 T / N 
3.#0000AA T / N 
4.#A0A0A0 T / N 
Uwagi:
* Biały to wszystkie kolory na maks: #FFFFFF, czarny to ich brak #000000, Odcienie szarości to te, które posiadają tyle samo każdej trójki barw podstawowych. Zatem pierwsza, druga i trzecia para cyfr muszą być równe.
* Pamiętam pytanie maturalne, o kolor będący mieszanką dwóch barw podstawowych :)
* Popularne modele kolorystyczne to RGB (red-green-blue stosowany w monitorach), CMYK (cyjan-magenta-yellow-kontrast model drukarski mieszanina 3 kolorów + kontrast najczęściej czarny + biel, czyli brak farby na białej kartce), HSV (Hue-Saturation-Value) kolor jako kąt na kołowej palecie barw, oraz jego nasycenie i jasność w %.

Zadanie 1.3. (0–1)
Sortowania, w którym nie porównuje się ze sobą porządkowanych elementów to:
1.sortowanie przez zliczanie T / N 
2.Sortowanie przez wybór T / N 
3.Sortowanie szybkie T / N 
4.Sortowanie przez scalanie T / N 
Uwagi:
* Sortowanie kubełkowe, czy też wariant przez zliczanie, to jedyny algorytm, który nie porównuje elementów, ale najpierw przygotowuje kolejne kubełki, by potem przebiec przez wszystkie interesujące elementy wrzucając je do odpowiedniego kubełka. Ponieważ kubełki przygotowaliśmy w uporządkowanej kolejności mamy po takiej operacji posortowane wszystkie elementy. Najszybszy rodzaj sortowania, ale dla ustalonej grupy elementów. Nie da się tak posortować np. liczb rzeczywistych z przedziału (0,1), ponieważ nie przygotujemy nieskończonej ilości kubełków.
* Jeśli algorytmy sortujące są dla Ciebie nowością być może pomocne będzie wygoglowanie 'wizualizacji sortowania' i spokojna analiza załączonego kodu i animacji np. tu: https://visualgo.net/en/sorting

Zadanie 1.4. (0–1)
Przyporządkuj definicje do pojęć.
1.Phishing B
2.Firmware D
3.Freeware C
4.Phreaking A
A.nielegalne podłączenie się do sieci komputerowej w taki sposób, że koszty ponosi inna osoba
B.proceder polegający na wykradaniu poufnych danych dostępowych, np. loginów i ich haseł
C.licencja na bezpłatne użytkowanie programu, autor programu zachowuje prawo autorskie
D.licencja na oprogramowanie sterująca sprzętem komputerowym, które jest umieszczone w nim na stałe
Uwagi:
* Hardware (sprzęt) - FirmWare(sterowniki sprzętu) - Software (programy)
* CommercialWare (w tym też ShareWare, które po testach należy kupić lub skasować) - Freeware (w tym okrojone np. do użytku domowego, albo AdWare - z reklamami) - GPL (General Public License - w pełni otwarte, darmowe do dowolnego użytku, także do przeróbek - nie wolno tylko podmienić autora oraz zmienić typu licencji)
* Phreaking - phone + freak - ponieważ pierwsze sieci, do których nielegalnie się wpinano, to były telefony
* Phishing - łowienie :) poufnych danych np. przez podróbkę strony logowania banku

Zadanie 1.5. (0–1)
W systemach obsługi baz danych posługujemy się językiem zapytań SQL. W celu zliczenia liczby wszystkich wierszy w tabeli z danymi osobowymi, zapytanie może mieć postać:
1.select count (*) as liczba from tabela where ubezpieczenie=’1’; T / N 
2.select suma from tabela where ubezpieczenie=’1’; T / N 
3.select count (*) from tabela; T / N 
4.select (*) from tabela; T / N 
Uwagi:
* Odsyłam do działu zadań bazodanowych, gdzie na początku strony pojawi się wprowadzenie do zapytań sql