Zadanie 1. Ulubione liczby (2019)

Małgosia i Jaś lubią liczby. Małgosia lubi liczby nieparzyste, a Jaś lubi liczby parzyste. Każde z dzieci zapisało po kilka spośród swoich ulubionych liczb na jednej wspólnej kartce. Najpierw Małgosia zapisała wszystkie swoje liczby, a potem Jaś dopisał swoje.

Zadanie 1.1. (0–5)
Napisz algorytm (w postaci listy kroków, w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania), który dla danego ciągu liczb zapisanych przez dzieci znajdzie pierwszą liczbęzapisaną przez Jasia. Zakładamy, że każde z dzieci zapisało co najmniej jedną liczbę.

Przy ocenie będzie brana pod uwagę złożoność czasowa Twojego algorytmu. Maksymalnąliczbę punktów uzyskasz za algorytm o złożoności lepszej niż liniowa.

Uwaga: W zapisie algorytmu możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), instrukcje porównania, instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje, wykorzystujące wyżej wymienione operacje.

Specyfikacja: 
Dane: n – liczba całkowita większa od 1
A[1..n] – tablica zawierająca ciąg n liczb zapisanych przez dzieci
Wynik: w – pierwsza od lewej parzysta liczba w tablicy A

Przykład:
Dane: n = 10A[1..n] ={5,99,3,7,111,13,4,24,4,8}
Wynik: w  = 4 

Zadanie 1.2. (0–1)
Jaką złożoność czasową ma tówj algorytm?

odp:
patrz film z omówieniem