Zadanie 3. Test 2019 - prawda fałsz - treść

Poprawne odpowiedzi zaznaczone w tabelkach - omówienie na filmie dostepnym w naszym serwisie.

Poniżej jedynie treści:

Zadanie 3.1. (1 pkt)
Dana tabela PRACOWNICY:

 1 Wynikiem zapytania
SELECT COUNT(Stanowisko)
FROM PRACOWNICY;
jest:
Stanowisko 5
 P  F
 2 Wynikiem zapytania
SELECT COUNT(Stanowisko)
FROMP RACOWNICY
WHERE Stanowisko <> "kierownik";
jest:
6
 P  F
 3 Wynikiem zapytania
SELECT Stanowisko, COUNT(*)
FROM PRACOWNICY
GROUP BY Stanowisko;
jest:
urzędnik 1
sprzedawca 3
kierownik 3
analityk 1
prezes 1
 P  F
 4 Wynikiem zapytania
SELECT COUNT(Stanowisko)
FROM PRACOWNICY
WHERE Stanowisko LIKE "*nik";
jest:
2
 P  F

Zadanie 3.2. (1 pkt)
Po pomnożeniu dwóch liczb 11111102 oraz 1012 zapisanych w systemie dwójkowym otrzymamy:
 1  213124  P  F
 2  10010101102  P  F
 3  11668  P  F
 4  27616  P  F

Zadanie 3.3. (1 pkt)
 1  DNS to skrót od Domain Name System.   P  F
 2  Do danego adresu IP może być przypisanych wiele różnych nazw.   P  F
 3  Przy zmianie adresu IP komputera pełniącego funkcję serwera WWW jest konieczna zmiana nazwy domeny internetowej.   P  F
 4  System DNS ma jedną centralną bazę danych adresów IP i nazw.   P  F