Zadanie 2. Symetryczny ciąg (2020)

Argumentami procedury sym (a, b) są dwie nieujemne liczby całkowite 𝑎 i 𝑏. Wywołanie tej procedury spowoduje wypisanie pewnego ciągu liczb całkowitych.
sym(a,b)
	jeżeli a≠ 0
		sym(a –1, b + 1)
		wypisz a * b
		sym(a –1, b + 1)
Zadanie 2.1 (2 x 1pkt)
Uzupełnij tabelę – podaj wynik działania procedury sym (a, b) dla wskazanych argumentów 𝑎 i 𝑏.
 a  b  sym(a,b) 
313 4 3 3 3 4 3
425 8 5 9 5 8 5 8 5 8 5 9 5 8 5
33
41
odp:
5 8 5 9 5 8 5
4 6 4 6 4 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4

Zadanie 2.2 (3 x 1pkt)
Uzupełnij tabelę – podaj długość ciągu liczbowego otrzymanego w wyniku wywołania procedury sym (a, b) dla wskazanych argumentów a i b.
 a  b  sym(a,b) 
327
4415
51
66
102020
odp:
31
63
1023