Zadanie 3. Test 2020 - prawda fałsz - treść (2020)

Poprawne odpowiedzi zaznaczone w tabelkach - omówienie na filmie dostepnym w naszym serwisie.

Poniżej jedynie treści:

Zadanie 3.1. (1 pkt)
Czas można odczytywać na zegarach tradycyjnych i na zegarach binarnych. Poniżej zamieszczono przykładowy sposób zapisu godziny 12:46:39 na zegarze binarnym:

– każda kolumna odpowiada jednej cyfrze zapisu dziesiętnego godziny przedstawionej w postaci binarnej
– czarny kwadrat (np. dioda zegara świeci) oznacza 1
– biały kwadrat (np. dioda zegara nie świeci) oznacza 0
– kwadraty w najniższym wierszu odpowiadają najmniej znaczącym cyfrom zapisu binarnego.

 1  Zegar A wskazuje godzinę 22:30:48  P  F
 2  Zegar B wskazuje godzinę 07:58:35  P  F
 3  Zegar C wskazuje godzinę 10:44:24  P  F
 4  Zegar D wskazuje godzinę 17:48:54  P  F

Zadanie 3.2. (1 pkt)
W poniższym algorytmie n jest nieujemną liczbą całkowitą, mod to operator reszty z dzielenia, div to operator dzielenia całkowitego.
w ← 0
dopóki n != 0 wykonuj:
    w ← w + (n mod 10)
    n ← n div 10

 1  Po wykonaniu algorytmu dla n = 45778 zmienna w przyjmuje wartość 30.  P  F
 2  Po wykonaniu algorytmu dla liczby n wartością zmiennej w jest suma cyfr liczby n w zapisie dziesiętnym.   P  F
 3  Podczas wykonywania algorytmu dla n = 1234 w kolejnych iteracjach pętli dopóki, zmienna w przyjmuje wartości 1, 3, 6, 10.  P  F
 4  Po wykonaniu algorytmu dla n = 11111 zmienna w przyjmuje wartość 5.   P  F

Zadanie 3.3. (1 pkt)
Dana jest konfiguracja interfejsu sieciowego komputerów A i B.

Dla komputera A:
Adres IPv4: 192.168.10.65
Maska sieci: 255.255.255.0

Dla komputera A:
Adres IPv4: 192.168.10.128
Maska sieci: 255.255.255.0

 1  Komputer A i komputer B są w tej samej sieci.  P  F
 2  Adresem sieci dla komputera A jest adres 192.168.10.0.  P  F
 3  Dla maski 255.255.255.0 są dostępne 254 adresy hostów.  P  F
 4  Adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy komputer B, to 192.168.255.255.  P  F

Zadanie 3.4. (1 pkt)
Dana jest tabela pracownicy:

oraz zapytanie SQL:
   SELECT *
   FROM pracownicy
   WHERE pensja < 2000
   ORDER BY staz DESC;
 1  Wynik powyższego zapytania to 3.  P  F
 2  Wynikiem powyższego zapytania jest zestawienie:
 
 P  F
 3  Wynikiem zapytania będą wiersze z tabeli pracownicy, zawierające wszystkie dane z tej tabeli dotyczące pracowników, dla których wartość z kolumny pensja jest mniejsza niż 2000, posortowane nierosnąco według parametru staz.   P  F
 4  Wynikiem powyższego zapytania jest zestawienie:
 
 P  F